Cantates tot nu toe


Hier kun je zien welke cantates we hebben uitgevoerd en wanneer.

Jos Stollman verzorgt bij elke uitvoering een interessante inleiding waarin hij ingaat op de betekenis van de betreffende cantate. Deze inleidingen stelt hij hier beschikbaar.

 

11 maart 2018

26 november 2017

Cantate BWV 144

Cantate BWV 115

Nimm, was dein ist, und gehe hin

Mach dich, mein Geist, bereit