Cantates tot nu toe


Hier kun je zien welke cantates we hebben uitgevoerd en wanneer.

Jos Stollman verzorgt bij elke uitvoering een interessante inleiding waarin hij ingaat op de betekenis van de betreffende cantate. Deze inleidingen stelt hij hier beschikbaar.

 

10 juni 2018

11 maart 2018

26 november 2017

Cantate BWV 135

Cantate BWV 144

Cantate BWV 115

Ach Herr, mich armen Sünder

Nimm, was dein ist, und gehe hin

Mache dich, mein Geist, bereit